iml

Animaci nelze přehrát.

Elektrická zabezpečovací signalizace – EZS

Systém elektrické zabezpečovací signalizace je soubor technických prostředků, které včasnou signalizací do místa obsluhy eliminují rozsah materiálních a jiných škod. Skládá se ze zabezpečovací ústředny, ovládacích prvků pro aktivaci a deaktivaci systému, z detektorů a z koncových zařízení, které uvědomí uživatele o narušení objektu – sirény, GSM moduly, případně přenosová zařízení na  pulty centralizované ochrany. Zabezpečovací systémy EZS mají velmi široké možnosti použití od malých aplikací až po rozsáhlé technologické celky.

Detektory slouží k identifikaci narušení objektu. Pracují na různých principech. Infračervené detektory vyhodnocují tepelné vyzařování pohybujícího se objektu, mikrovlnné detektory hlídají  změny v odrazu mikrovlnného vlnění, magnetické detektory hlídají otevření dveří a oken.  Všechny detektory jsou dnes již vybaveny složitou elektronikou, která zajistí dokonalé zpracování procesu detekce a umožní prakticky eliminovat falešné poplachy.

Výstupy z detektorů jsou přivedeny na vstupy ústředny zabezpečovacího systému, která zajistí zpracování informací a následnou aktivaci výstupních zařízení. Komunikace obsluhy s ústřednou zprostředkovává ovládací klávesnice. Ta umožní po zadání vstupního kódu aktivovat zabezpečovací systém nebo jeho části.

Systém EZS může být instalován buď jako samostatná aplikace nebo jako součást dalších systémů v rámci integrace - např. systému kontroly vstupu, perimetrického nebo bezpečnostního kamerového systému. Objekt vybavený EZS může být vyveden na pult centralizované ochrany (PCO), kdy je objekt střežen z místa s trvalou obsluhou  radiovou cestou, případně po telefonních nebo datových linkách. V případě alarmu, nebo jiné mimořádné události zajišťuje řešení situace operátor PCO.

Metalická (drátová) nebo bezdrátová varianta?:

Zařízení propojené metalickým vedením je z technického hlediska jednodušší a jednotlivé prvky jsou zpravidla levnější. Jsou li rozvody připraveny již v průběhu výstavby nebo rekonstrukce objektu, je to obvykle bez problémů.

V případě instalace EZS do již hotového objektu je alternativou bezdrátové zařízení, ale výhoda snadné instalace je vykoupena jinými nedostatky (pravidelné náklady na výměnu baterií, elektromagnetický smog).

Formy elektronického zabezpečení:
  • Plášťová ochrana
  • Prostorová ochrana

Plášťová ochrana:

Slouží k detekci pokusu o vniknutí přes vnější plášť střeženého prostoru, a sestává se obvykle z detektorů otevření dveří a oken, případně také detektorů průrazu. Důsledná plášťová ochrana představuje velmi dobrý způsob zabezpečení, její výhodou je , že k detekci narušení dochází již v prvním okamžiku vniknutí. Plášťovou ochranu lze velmi dobře využít i pro střežení po dobu, kdy je obyvatel v objektu přítomen (například v noci).

Prostorová ochrana:

Prostorová ochrana je realizována nejčastěji detektory pohybu. Výhodou jsou menší náklady, protože s několika málo detektory lze dosáhnout zajištění  pohybu vetřelce v objektu, nevýhodou ale je , že k detekci dochází, až když je vetřelec v objektu.

Realizace EZS naší společností obsahuje:

  • Návrh systému (kvalitní bezpečnostní posouzení objektu)
  • Projekt (stanoví rozsah zabezpečení, vybere prvky patřičného stupně, a určí třídu pro daný objekt)
  • Montáž (provádí specialisté s příslušným proškolením a způsobilosti v dané oblasti, instalace probíhá v souladu s projektem)
  • Revize (po ukončení instalace se provede revize a vypracuje revizní zpráva)
  • Zkušební provoz (vyhodnocení funkčnosti systému během zkušebního provozu)
  • Trvalá péče o zákazníka (pravidelné prohlídky, revize a zajištění servisu)

Pro instalaci zabezpečovacích signalizací v objektech používáme výrobky firem Spelza, Paradox, DSC, Pyronix, Honeywell, RISCO Group, Jablotron, Visonic, Sicurit AlarmItalia, Bentel Security aj.

Created by D3Soft s.r.o. © 2011