iml

Animaci nelze přehrát.

Integrace bezpečnostních systémů – IBS

Bezpečnostní přínos inteligentního a integrovaného řízení budov prostřednictvím SW ( AlViS, Integra, GISWARE), spočívá ve zpřehlednění celkové situace a automatickém provázání systémů při řešení havarijních a evakuačních postupů v budovách a areálech.

Integrace

Dokážeme spojit různé technologie sloužící k zajištění bezpečnosti budov a areálů - kamery, kontrolní body docházkových systémů, čidla, požární hlásiče, radary i jiné zařízení. Z více samostatných infrastruktur vytváříme celek se snadným ovládáním a snadnou správou a dokážeme jej propojit s informačními systémy podniku. Vzniká tak ucelené řešení, jehož podoba odpovídá potřebám a možnostem organizace.

Pro ředitele nebo manažera odpovědného za bezpečnost to znamená, že má k dispozici kompaktní celek, na který je plné spolehnutí, kde kritické záležitosti jsou pokryty několika technologiemi paralelně, který je odolnější vůči výpadku a méně závislý na lidském faktoru. Zároveň je možné snáze zajistit, že veškeré údaje budou k dispozici jen oprávněným uživatelům.

Finanční ředitelé a jednatelé zase oceňují efektivitu. Integrace technologií jim umožní nasadit jen ta zařízení, která jsou zapotřebí k dosažení požadované úrovně bezpečnosti. Vedle toho je možné optimalizovat počet bezpečnostního personálu.

Pro pracovníky ostrahy a provozu je podstatné usnadnění práce. Nemusí paralelně sledovat záběry z různých kamer a výstupy z různých systémů. Bezpečnostní řešení automaticky upozorňuje na výskyt mimořádných situací a poskytuje personálu informace potřebné pro rozhodnutí o dalším postupu (například obraz z kamery). I orientace v archivech záznamů je daleko snazší.

Pro technické experty a administrátory znamená integrace bezpečnostních technologií, že starost o více různorodých systémů je nahrazena provozováním jednotného řešení s centrální správou.

Pro instalaci integrovaných bezpečnostních systémů používáme:
AlVis
- vizualizační a integrační nástroj od firmy SPIRIT - informačné systémy, a.s.
Integra
- vizualizační a integrační nástroj od firmy INTEGOO s.r.o.
Created by D3Soft s.r.o. © 2011