iml

Animaci nelze přehrát.

Služby

  • Poradenství, konzultace

Bezplatné posouzení rizik, návrh technického a cenového řešení, které slouží jako podklad pro vytvoření projektové dokumentace.

  • Projekční činnost

Projektová dokumentace zpracována ve všech stupních realizace, zpracovaná dle platných norem a předpisů.

  • Realizace

Dodávka, instalace a zprovoznění nainstalovaných systémů, zaškolení uživatele pro obsluhu systému.

  • Revize

Při  revizi je prověřována shoda instalace s projektovou dokumentací montážními pokyny výrobců zařízení, platnými normami a předpisy. Na základě provedené revize je vyhotovena revizní zpráva.

  • Servis

Pro všechny naše zákazníky je k dispozici trvalá servisní služba, která zahrnuje mimo pravidelných periodických revizí a preventivních prohlídek zařízení, dostupnost servisního zásahu nonstop s cílem zajistit trvalou funkci instalovaných aplikací.

Created by D3Soft s.r.o. © 2011